top of page

שירי כניסה לחופה - רבע שעה לפני חופה

כשהאווירה מתחממת והחופה מתקרבת יש צורך לשנות את ה-"וייב", להגביר את הקצב ולהתאים לכך שירים שיסמלו את בוא הטקס. בקטגוריה זו קיבצנו שירים שמחים, מקפיצים, כאלה שיעשו חשק שהחופה כבר תתחיל.

bottom of page