top of page

לייזרים

תוספת ויזואלית למסיבה המעניקה אווירה חללית. הלייזרים מעניקים מימד נוסף לתאורת המסיבה ומשתלבים מעולה בקטעים המוזיקליים הקצביים. על מנת לראות את קרני הלייזר בצורה הכי מרשימה מתווספת לחבילה גם מכונת עשן המשדרגת את החוויה בכמה רמות.

bottom of page