top of page

עמדת מתוקים

עמדת מתוקים גדולה ומפוארת המתאימה לכל חתונה. רגע חשיפת עמדת המתוקים הוא הרגע שהטלפונים הניידים נשלפים וכולם מרגישים צורך לתעד את המראה שניגלה בפניהם. העמדה ניתנת לעיצוב על פי התאמה אישית ותפריט המתוקים נבנה על פי טעמו האישי של הזוג.

bottom of page