top of page

כותב ברכות

אתם מגיעים לאירוע, רושמים את הצ'ק ואז - מגיע השלב בו אתם צריכים לכתוב ברכה. במקום להסתפק במשפט לקוני תנו לכותב הברכות לנסח עבורכם ברכה מושקעת ומסוגננת. הברכה מודפסת במכונת כתיבה של פעם ויוצאת על גבי נייר מעוצב אותו תוכלו להכניס למעטפת הצ'ק או להשאיר בתיבת הברכות אותה יפתח הזוג לאחר האירוע.

bottom of page